96 litr tər tökəndən sonra

Nəhayət, səkkiz aylıq məşqlərdən və 96 litr tər tökəndən sonra Jiu Jitsu üzrə ilk kəmərimi aldım. Özü də ikisini birdən – sarı və narıncı kəmər. Soruşa bilərsiniz, nəyə görə məhz 96 litr? Deyim, cavabı sadədir…