ULDUZ İYUL 2022

MÜƏLLİFLƏR:

Cəlil Cavanşir

Gülay Tahirli

Nərgiz Cabbarlı

Təvəkgül Boysunar

Elşən Əzim

Azər Ərzi

Məmməd Məmmədli

Əli Əmirli

Adilə Nəzər

Mina Rəşid

Rüfət Vahidov

Günel Mehri

Rəsmiyyə Sabir

Sabir Yusifoğlu

Mətanət Vahid

Fillips Lavkraft – Əkbər Rzayevin tərcüməsində

Nurlana Umudvar

Qədiməli Əhməd

Mustafa Çəmənli

Elmar Vüqarlı

Gülamail Murad

Nemət Mətin

Aytac Cahangir (rəssam)

Leave a Reply