Güzgülü rəsmlər müəllifi Mikelancelo Pistoletto

İtaliyanın ən məşhur, novator rəssamlarımdan biri olan Mikelancelo Pistoletto güzgülü rəsmlərin müəllifi kimi tanınır. Onun rəsmləri, ideyaları çoxlarınınn düşündüyü çərçivədən kənara çıxır. Pistolettonun incəsənətdə axtardığı azadlıq olduqca geniş bir müstəvini əhatə edir. Mikelancelo Pistoletto 1933-cü ildə İtaliyanın Pyemont şəhərində dünyaya göz açıb. Atası kar olsa da bərpaçı-rəssam kimi sənət əsərlərinə yeni həyat bəxş edib. O … Read more

Fərhad Yalquzaq: avanqard rəsmlərdə rəssamın intellekti, daxili aləmi üzə çıxır

Abstrak rəsmləri anlamaq üçün insanın intellektual səviyyəsi yüksək olmalıdır. Belə rəsmləri yalnız rəssamın ötürdüyü “dalğaya” köklənərək hiss etmək lazımdır. Emalatxanada işləyəndə bir də görürsən əsər kompozisiya, rəng həlli baxımından gözəl olsa da nəsə çatmır. Oturub saatlarla əsərə baxırsan, ancaq onda olan çatışmazlığı görə bilmirsən və qara rəngi götürüb 3 ay əmək sərf etdiyin rəsmin üstünə yaxırsan. Bu zaman əsəri ya bitirirsən ya da onu məhv olmuş hesab edirsən. Təəssüf ki, belə hallar tez-tez baş verir.